Krišťák

Veronika Klindová

Peter Krišťák

Zakladajúci partner Pricewise

Kvalitné školstvo a vzdelávanie považujem za najdôležitejší predpoklad úspechu našej krajiny v budúcnosti.