Kučeráková

veronika.briestenska@teachforslovakia.sk

Mária Kučeráková

CDR Rim. Sobota -profesionálny náhradný rodič

Záleží mi na tom, v akej krajine a akom prostredí budeme ďalej žiť my aj moje deti a vnúčatá.