Leitnerová

Veronika Klindová

Mária Leitnerová

ZŠ s MŠ M. R. Štefánika v Budimíri, okres Košice-okolie

Ja sama som ambasádorkou TFS, program som absolvovala ako účastníčka kohorty 2015. Spoznala som vďaka programu veľa vzácnych ľudí, silnú víziu, komunitu a prostredie slovenského školstva – toto všetko ma zasiahlo natoľko, že som sa v školstve rozhodla zostať pôsobiť aj naďalej, momentálne ako učiteľka a koučka. Program mi veľa dal a vidím v ňom veľký zmysel – preto rada podporím ďalších “bojovníkov” za našu spoločnú víziu.