Leitnerová

Veronika Klindová

Jarmila Leitnerová

Senior Projektový Manažér, Tatra Banka

V školách sa formujú ľudia, ktorí budú v budúcnosti tvoriť našu spoločnosť, našu ekonomiku. Dnešné školstvo však v podobe v akej aktuálne je, nedokáže pripraviť človeka na situácie, ktorým bude musieť čeliť – škola by už nemala byť iba o memorovaní poučiek a faktov. Potreby vzdelávania sa menia, rovnako ako sa mení svet okolo nás.