Líška

admin

Marek Líška

PosAm, Head of International Sales

“Pre budúcnosť Slovenska považujem za kľúčové, aby mladí ľudia boli rozhľadení, čestní a vzdelaní. Aby sa vedeli orientovať v rýchlo sa meniacom svete, aby prinášali nové nápady a aby boli otvorení iným kultúram či inováciám. Je dôležité odovzdávať skúsenosti a podporovať mladých lídrov, rovnako ako prinášať kvalitné vzdelanie pre naše deti. Pretože oni sú budúcnosťou našej krajiny. Teach for Slovakia považujem za skvelý projekt a dúfam, že bude mať dlhé trvanie, široké uplatnenie a pozitívny dopad na stovky mladých ľudí na Slovensku.”