Litváková

veronika.briestenska@teachforslovakia.sk

Miroslava Litváková

Headhunter, Kariérny kouč