a Stanislav Maaroví

admin

Zlatica a Stanislav Maaroví

Projektová manažérka pre medzikultúrne projekty a neziskový sektor / Senior manažér operations, mentor a podnikateľ.

“Po našom návrate na Slovensko po dvadsiatich rokoch vidíme, že školstvo tu je v kritickom stave. Najmä vzdelávanie detí zo znevýhodnených prostredí je neakceptovateľné. Od začiatku podporujeme mladých ľudí z TfS, pretože ich nadšenie, smelosť a kvalitná príprava má veľký potenciál meniť životy zraniteľných detí. Nielen tých, ktoré priamo učia, ale aj detí, pre ktoré zavedú dlhodobejšie zmeny po skončení programu.”