Machlica

Veronika Klindová

Gabriel Machlica

Ekonóm v OECD

Dlhodobo sa venujem verejným politikám a ich vplyvu na spoločnosť. Školstvo je v tomto smere kľúčové, keďže dokáže znižovať nerovnosti a chudobu oveľa efektívnejšie ako mnohé iné nástroje.