Malachovský

Veronika Klindová

Jakub Malachovský

Konzultant, Aspiro Group

Pochádzam z učiteľskej rodiny a celý svoj dospelý život som sa pohyboval okolo projektov a organizácií venujúcich sa vzdelávaniu. Myslím si, že u nás neexistuje verejný sektor, ktorý by bol tak kľúčovo spojený s riešením najväčších problémov, ktoré doma máme a zároveň tak systémovo zanedbaný – finančne, materiálne, personálne. Som absolútne presvedčený, že bez kvalitného školstva nebudeme vedieť zvyšovať náš ľudský kapitál a bez neho zas nebude možné vybudovať férovú a dobre fungujúcu spoločnosť, v akej chceme všetci žiť. Zároveň neverím v zmenu skrz osvieteného ministra, ale skrz širokú a silnú občiansku spoločnosť.