Marková

Veronika Klindová

Karin Marková

Kaufland SR, Riaditeľka oblasti ľudských zdrojov

Úroveň vzdelania a samotný proces vzdelávania má zásadný vplyv na vývoj jednotlivcov a následne aj na fungovanie celej spoločnosti. Považujem to za zmysluplnú investíciu do budúcnosti našej krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú.