Markusková

Veronika Klindová

Marianna Markusková

MUUR studio - majiteľka, interiérová dizajnérka

Myslím, že každý by sa mal zaujímať o zlepšovanie prostredia okolo seba, nejde iba o školstvo, ale o všetky stránky našich životov, v podstate to za nás nikto iný neurobí. Škôlky, školy, učitelia, vychovávatelia môžu svojou prácou ovplyvniť veľké množstvo životov. Či už pozitívne, alebo negatívne. Čím viac pozitívnych ľudí v školstve, tým viac pozitívnych ľudí v spoločnosti.