a Daniel Lacovci

admin

Mirka a Daniel Lacovci

Vedúca skupín v o.z. Návrat / CEO spoločnosti FBE a predseda Združenia škôl C.S.Lewis

“Priťahuje nás zanietenie TfS tímu dať veľkú časť života deťom v ťažkých podmienkach a snahe porozumieť, aké systémové zmeny v školstve treba urobiť, aby všetky deti mali v živote šancu uspieť. Podobne, ako ju majú naše deti, ktoré chodili do výborných škôl Narnia a BilGym. Ak sa zámer TfS podarí, obohatí to život nás všetkých a dnes znevýhodneným deťom dá šancu vyrásť v ľudí prinášajúcich dobro aj pre iných.”