Mlynček

Veronika Klindová

Radoslav Mlynček

Team Leader v TITANS freelancers

“Učitelia sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Potom, ak im umožnia prejsť, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich znovu, aby stavali svoje vlastné mosty. – V živote som mal šťastie stretnúť pár skutočných učiteľov. Podporím každú myšlienku, ktorá pomôže vychovávať ďalších.”