Muliková

Veronika Klindová

Zuzana Muliková

analytik, Accenture

Každý by mal mať možnosť a príležitosť rozvíjať talenty a dary, ktoré mu boli dané, nielen napasovať sa do šablóny, splniť predpísané či vôbec nedostať šancu. 

Mám veľmi pozitívnu osobnú skúsenosť s programom Teach for Slovakia. Práca, ktorú odvádzajú mladí ľudia v teréne (ako aj celý tím stojaci za nimi) je obdivuhodná a hodná akejkoľvek podpory.