Olach Kostrabová

admin

Jana Olach Kostrabová

Advokátka

“Vzdelanie patrí medzi moje základné hodnoty a keďže situáciu na Slovensku vnímam ako dosť kritickú, najmä čo sa týka vzdelávania a ďalšieho osobnostného rastu sociálne slabších komunít, TFS je podľa mňa iniciatíva, ktorá s týmto môže “pohnúť”.”