Országh

Veronika Klindová

Peter Országh

Riaditeľ školy Obchodná akadémia

Chcem podporiť ľudí, ktorým nie je ľahostajný stav a vývoj vzdelania na Slovensku.

Motivuje a podporuje mladých ľudí, ktorí sa chcú podieľať na vzdelávaní detí z prostredia, ktoré to najviac potrebujú.