Ostrihoňová

Veronika Klindová

Veronika Cifrová Ostrihoňová

redaktorka, moderátorka

Pretože naše školstvo je spolu so zdravotníctvom oblasť, ktorá potrebuje na Slovensku najväčšiu zmenu. Zlepšením školstva sa zlepšia podmienky nám všetkým.

Do komunity Change for Slovakia som sa pridala, lebo je to adresná, jasná a zrozumiteľná pomoc. Prácu Teach for Slovakia sledujem dlhodobo, obdivujem účastníkov programu a považujem misiu Change for Slovakia za zmysluplnú, pre nás všetkých. Suplujú často čo zanedbáva štát, a to si zaslúži pomoc.