Podhradská

Veronika Klindová

Mária Podhradská

Spievankovo, konateľ a speváčka

Ako matka 3 detí vidím že naše školstvo je dlhodobo v kríze. Vyžaduje si nové učebné prístupy, interaktivitu, zážitkové učenie. Školstvo je pred veľkou výzvou, pretože dnešné deti je veľmi ťažké motivovať. Ale verím, že sa to dá. 18 rokov pracujem s deťmi predškolského a ranného školského veku, a preto si myslím že by som vedela prispieť k zmene.