Probst

Veronika Klindová

Andrej Probst

Novartis, projektový manažér/inovačný leader

Venujem sa vzdelávaniu cez tvorbu digitálnych edukačných nástrojov pre distančné vzdelávania na základných a stredných školách. Ide o webové portály www.matika.in, www.gramar.in, www.zlatka.in, www.trainbra.in, www.geograf.in . Žiaci a študenti na nich precvičujú nadobudnuté znalosti v škole. Učiteľ zadáva úlohy, sleduje rozvoj žiakov. Rodičia majú prehľad, ako ich deti pracujú.

Niečo som sa v živote naučil, nadobudol som nejaké skúsenosti, mnohé veci sa mi v živote podarili, rád sa o to podelím s ostatnými. Zo Slovenska odchádza stále viac ľudí (veď aj ja som odišiel). A Slovensko potrebuje pomôcť.