Sapák

Veronika Klindová

Matej Sapák

LEAF Academy, Riaditeľ

Kedykoľvek sa niekoľko Slovákov pôsobiacich v zahraničí stretne a rozpráva o tom, ako pomôcť ďalej podporiť rozvoj a rast Slovenska, do 15 minút príde reč na fungovanie a nstavenie vzdelávacieho systému. Ani tá najlepšia stratégia či reforma nemá šancu uspieť, ak nemáme dosť vzelaných, kreatívnych a kriticky mysliacich ľudí, čo by ju reálne uviedli do života. Preto vnímam práve kvalitu školstva ako kľúčovú pre dlhodobé zlepšovanie kvality života na Slovensku.