Schusterová

Veronika Klindová

Andrea Schusterová

Docentka integračných kurzov (Nemecko)

Vzdelávanie by malo patriť k prioritným témam každej krajiny, pretože má dopad na jej vývoj a budúcnosť. Mocť sa rozvíjať a realizovať by pritom nemalo byť privilégiom istej skupiny obyvateľstva, ale samozrejmosťou pre každého bez ohľadu na povod a možnosti jeho rodiny.