Sedláček

Veronika Klindová

Matej Sedláček

Analytik, Inštitút vzdelávacej politiky (MŠVVaŠ SR)

2 roky som učil na základnej škole a vidím, že intervencia zo všetkých možných strán je nevyhnutná, keďže systém na to nestačí. Tento program prináša okrem iného nádej, že noví ľudia, ktorí absolvujú program následne budú pôsobiť vo všetkých úrovniach vzdelania, vrátane systémovej úrovne.