Sedníčková

Veronika Klindová

Eva Sedníčková

HR & Office Manager v Allen & Overy Bratislava

Školstvo je veľmi dôležitá oblasť, ktorá vo veľmi veľkej miere prispieva k výchove, rozvoju a v neposlednom rade vzdelávaniu každého človeka už od mladého veku, preto je veľmi doležíte, aby fungovalo viac ako len dobre a plnilo si svoju úlohu zodpovedne pri výchove našich ďalších generácii, ktorých naša krajina bude potrebovať.