Šefránek

Veronika Klindová

Branko Šefránek

Crystal Research - marketingový prieskum a poradenstvo; spoluzakladateľ spoločnosti, analytik

Na Slovensku sú dlhodobo zanedbávané práve tie oblasti, ktoré sú kľúčové pre kvalitu života nielen dnes, ale najmä v budúcnosti. Školstvo je jednou z nich. Záleží mi na prostredí, v ktorom žijem, na vzájomných vzťahoch a rád by som prispel aj ja k zlepšeniu atmosféry a podmienok v krajine.