Ševeček

Veronika Klindová

Martin Ševeček

Knowledge Manager - Exponea

Školstvo je spoločným menovateľom najdôležitejších výziev našej spoločnosti – od boja proti extrémizmu a populizmu, cez klimatické zmeny, až po inklúziu vylúčených komunít. Musíme zmeniť, ako k tejto téme pristupujeme na Slovensku a musíme to spraviť teraz.

Teach for Slovakia je dôkazom, že už iba jeden dobrý učiteľ môže niekomu zmeniť život, a viete to sčasti ukázať aj na dátach. To je na jednej strane úžasné, no taktiež strašidelné, predstaviť si koľko detí toto šťastie nemá a nikdy tak nenaplnia svoj potenciál. Chcem, aby váš dopad bol čo najväčší.