Smíšek

admin

Michal Smíšek

Výskumník v odbore planetárna robotika

“Som matematik, žijem v Mníchove a pracujem ako výskumník pre Nemeckú vesmírnu agentúru na inštitúte robotiky. Za dobrý a zmysluplný život, ktorý tu mám to privilégium žiť, do značnej miery vďačím prekvapivo dobrému vzdelaniu “100% made in Slovakia”. Som však presvedčený, že žiť plnohodnotný život by v 21.storočí už nemalo byť privilégiom, ale právom pre všetkých ľudí. Navyše si myslím, že kvalitné vzdelanie pre všetkých je tým najdôležitejším míľnikom na ceste k tomuto cieľu. Teach for Slovakia je úžasná iniciatíva, a Change for Slovakia je transparentný a dobre škálujúci mechanizmus jej podpory. Spolu majú potenciál na Slovensku vykonať mnoho dobrého. Teach for Slovakia aktívne podporujem, a odporúčam podporu zvážiť aj všetkým, ktorým osud Slovenska, Európy a ľudstva nie je ľahostajný.”