Studená

Veronika Klindová

Ivana Studená

Výskumníčka v oblasti spoločenských vied

Každé dieťa, každý človek odradený od učenia sa je strata pre nás všetkých.