Švastová

Veronika Klindová

Eliška Švastová

Vedkyňa (group leader) v Biomedicínskom centre SAV

Naše školstvo často krát nevychováva deti k samostatnému kritickému mysleniu, ktoré je základom úspechu. Je veľmi potrebné učiť deti argumentovať a taktiež ich viesť k aktívnej spolupráci pri riešení spoločného problému. Zároveň je veľmi dôležité motivovať a podporovať deti zo znevýhodneného prostredia, ktoré bez takejto podpory nevedia nájsť zmysel vzdelávania.