Tabačková

Veronika Klindová

Táňa Tabačková

Project manager programu LevelUp v organizácii Hemisféra

Slovenské školstvo nie je ideálne. Je však nevyhnutné, aby sme sa s touto skutočnosťou nezmierili. Na Slovensku sa častokrát stáva, že žiaci so znevýhodnených skupín nedostávajú potrebné príležitosti, ktorých existencia je častokrát potláčaná predsudkami. Je potrebné tieto predsudky zo školských lavíc odstrániť a zabezpečiť, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.