Tóth

Veronika Klindová

Matej Tóth

Športovec

“Mám školopovinné deti a uvedomujem si dôležitosť kvalitného vzdelávania, ktoré ich pripraví na život, ktoré im poskytne dobrý odrazový mostík k budúcemu povolaniu.”