Veverková

Veronika Klindová

Zuzana Veverková

Materská (ne)dovolenka

Vzdelaním začínajú kroky našej krajiny k lepšej budúcnosti. Je to nesmierne dôležitá oblasť, ktorá potrebuje našu pozornosť a investície.

V programe Teach for Slovakia som pôsobila dva roky a verím, že pracuje na rozvoji toho najdôležitejšieho, čo na Slovensku máme – deťoch a ich vzdelaní. Preto chcem ostať aktívnou členkou komunity a rozhodla som sa pripojiť do Change for Slovakia.