Zarembová

veronika.briestenska@teachforslovakia.sk

Adriana Zarembová

mentorka v projekte Omama, ambasádorka TfS, koordinátorka prekladov v Khan Academy Slovensko

Bez kvalitného vzdelávania bude naša spoločnosť upadať vo všetkých smeroch. Preto vnímam, že je potrebné budovať kvalitné školstvo pre všetky deti.

Dva roky som učila na pomerne náročnej škole. Viem preto akou výhodou je podpora od člena ChfS.