Zigová

Veronika Klindová

Žofia Zigová

Doktorandka na Univerzita Palackého v Olomouci

Myslím si, že vzdelanie je najdôležitejším predpokladom k pozitívnej zmene v spoločnosti. Platí to aj pre Slovensko, školstvo je jedným z dôvodov, prečo veľa mladých ľudí odchádza z našej krajiny a často už nenachádza cestu späť. S týmto problémom sa stretávam na vlastnej koži, vysokoškolské vzdelanie som získala v zahraničí, teda i kontakty v odbore udržiavam prevažne za hranicami Slovenska, je teda ťažké začať “nanovo” profesionálny život u nás doma. Chcela by som teda prispieť k zmene v školstve hlavne kvôli tomu, aby nemuseli mladí ľudia s potenciálom rozvíjať našu krajinu v rôznych smeroch odísť za možnosťami preč a ťažko hľadať tú cestu ako sa na Slovensko vrátiť.