Zolnaiová

Veronika Klindová

Renáta Zolnaiová

Marketingová špecialistka, Innogy Slovensko

Deti sú budúcnosť. Investície do mladej generácie sa vždy vyplatia, pretože sú to oni, na ktorých sa budeme neskôr spoliehať. Vzdelanie je kľúčom k lepším zajtrajškom. Bez poznania a kritického myslenia spoločnosť nenapreduje. Môj obdiv patrí všetkým, najmä mladým učiteľom, ktorí sa rozhodli vydať po neľahkej ceste pedagóga v súčasných slovenských reáliách. Ak môžem, rada pomôžem podporiť ich úsilie, odhodlanie a entuziazmus.