Zwiewka

Veronika Klindová

Michal Zwiewka

Lekár - klinický assesor v Spolkovom Inštitúte pre Vakcíny a Biomedicínske Lieky (Paul-Ehrlich-Institut), Langen, Nemecko

Myslím si, že mladí ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín nedostávajú potrebné príležitosti a ľudské vzory, aby mohli vedomostne rásť. Iní mladí ľudia sú vystavení konzumným zlodejom času, “fakovým” správam a nekritickému preberaniu informácií. Ľudia zapálení a motivovaní pre vzdelanie sú v jednom aj druhom prípade nevyhnutným predpokladom pre osobnostný a vedomostný rast mladých ľudí, aby mohli byť pre spoločnosť prínosom a nielen pasívnymi konzumentmi jej výdobytkov. Navyše, odvážni mladí ľudia s priamymi skúsenosťami “z terénu” môžu byť užitočným prínosom pre slovenské školstvo.