Ždaňa

admin

Zdroj: zszdana.edupage.org

ZŠ Ždaňa

Školu v okolí Košíc navštevuje približne 240 žiakov. Škola sa usiluje viesť žiakov k získaniu kľúčových kompetencií pre život, najmä prostredníctvom rozvíjania jazykovej a počítačovej gramotnosti. V školskom roku 2018/ 2019 bude na škole pôsobiť účastníčka TFS Zuzana Bendíková, ktorá bude učiť na druhom stupni matematiku, telesnú výchovu a informatiku.

Chcem podporovať mladého lídra
na škole v Ždani

Po registrácii sa sa vám ozveme a prediskutujeme s vami detaily ohľadom zapojenia do komunity podporovateľov Change for Slovakia. Taktiež radi zodpovieme vaše prípadné otázky. Až následne sa rozhodnete, či sa do Change for Slovakia zapojíte. Výška vyššie uvedenej finančnej podpory je predbežná a môže sa podľa vašej situácie v budúcnosti meniť.

* Údaje sú povinné.