Balčiráková

Viera Kočtúchová

Katarína Balčiráková

Pôsobisko: 

Predmety:

Katka vyštudovala bakalársky stupeň na University College London, odbor história.Počas gap year-u sa zamerala na štúdium klasických jazykov a svoje študentské roky zakončila na CEU vo Viedni, kde vyštudovala odbor medievalistika. Pozitívne aj negatívne skúsenosti so zahraničnými systémami vzdelávania jej pomohli kritickejšie vnímať slovenské školstvo, čo ju viedlo k prihláseniu sa do programu TfS. Verí, že vďaka tejto komunite podobne zmýšľajúcich ľudí môže aj ona svojou troškou prispieť k jeho zlepšeniu.

Katka je najviac hrdá na svoj pozitívny, niekedy až idealistický, prístup k životu a chuť prekonávať sa.

Vo voľnom čase sa Katka už niekoľko rokov aktívne venuje ženskému futbalu. Mimo toho má rada akékoľvek skupinové športy
ale aj turistiku, bicyklovanie a lyžovanie.

Katkine predstavy o ďalšom smerovaní v budúcnosti nie sú zatiaľ úplne jasné. Rada by si však urobila PhD a pracovala v sfére
školstva, aby mohla byť aj naďalej užitočná.

Jej obľúbené motto:

“Sapere aude.”