Čajka

Viera Kočtúchová

Martin Čajka

Pôsobisko: 

Predmety:

Martin vyštudoval aplikovanú mechaniku na Strojníckej fakulte v Košiciach a fyzioterapiu na Lekárskej fakulte v Košiciach. Prienik týchto, na prvý pohľad nesúvisiacich odborov, našiel pri riešení diplomovej práce na KU Leuven v Belgicku, vrámci celoeurópskeho projektu zameraného na zvýšenie bezpečnosti cyklistických prilieb. Po skončení štúdia nakoniec zakotvil v IT, kde pôsobil na rôznych pozíciach od testingu, cez automatizáciu, až po vývoj aplikácii. Chce byť aktívnou súčasťou pozitívnej zmeny okolia v ktorom žije a verí, že táto zmena je možná cez vzdelávanie a vedenie nastupujúcej generácie. Preto sa rozhodol “vyhrnúť si rukávy” a pridať sa k vízii Teach for Slovakia.

Za veľký úspech považuje cyklopožičovňu OKOLO, ktorú pred 3 rokmi založil vo svojej obci. Presne splnila účel za ktorým bola založená a to zviditeľnit jeho rodnú obec, sprostretkovať druhým príjemný zážitok a inšpirovať aj ďalších ľudí v jeho okolí k väčšej aktivite.

Vo svojom voľnom čase (ak sa ešte nejaký vyskytne), si rád vychutnáva krásnu prírodu ktorú máme okolo. Rád “rozčítava” knihy, a verí, že raz ich aj všetky dokončí. Obľubuje šport v kolektíve, lebo sa pri tom výborne budujú vzťahy.

Po programe by sa chcel konkrétnym spôsobom podielať na formovaní a aplikovaní vzdelávacich osnov a postupov, ktoré sú aktuálne pre svet do ktorého všetky deti na Slovensku rastú. Zatiaľ ešte nevie presne v akej forme, ale verí, že počas 2 rokov v TfS sa to vyjasní.

Jeho obľúbené motto:

“Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.” T. G. Masaryk