Glasa

Veronika Klindová

Marcel Glasa

Pôsobisko: ZŠ v Ždaňa

Predmety: angličtina

Marcel vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne. Následne pracoval v neziskovej organizácií IQ Roma servis, kde pomáhal klientom z Rómskej komunity v ich prípadoch a taktiež viedol projekt zameraný na zmocňovanie Rómov v boji proti rasizmu a diskriminácií. Po dokončení projektu a po ochutnávke korporátneho života (nechutilo) sa mu zachcelo spoznať sever, a tak šiel na rok na Island robiť kávu a cestovať. Po roku dobrodružstiev si uvedomil že by ešte rád niečo vyštudoval, a tak sa presunul do Dánska, kde vyštudoval program Global studies and Communication studies, a popri tom pracoval v kaviarni a cvičil jogu.

Do Teach for Slovakia sa prihlásil, lebo ho vždy lákalo učenie a za svoje najdôležitejšie hodnoty považuje solidaritu, rovnosť a spravodlivosť. Kvalitné vzdelanie taktiež považuje za kľúčový predpoklad pre smerovanie Slovenska smerom k spravodlivej, solidárnej a férovej spoločnosti.

V budúcnosti by chcel pokračovať vo svojej snahe o spoločenskú zmenu, či už v rámci štátnej správy alebo neziskového sektora. Nepozná jej konkrétnu formu, ale vie že táto sa v správnom čase objaví.

Obľúbený citát:

Pesimizmus rozumu, optimizmus vôle. – Antonio Gramsci