Gvozdjáková

Veronika Klindová

Dorota Gvozdjáková

Pôsobisko: ZŠ Šarišské Bohdanovce

Predmety: angličtina, informatika

Dorota si po strednej škole zvolila biológiu a Brno. Neskôr pridala aj učiteľstvo biológie, čím si štúdium predĺžila i spestrila.  Nepáči sa jej, keď sa pojem “večný študent” používa negatívne. Večným študentom by mal chcieť byť každý zvedavý človek. 

Chcela by vedieť nadchnúť druhých pre to, čo ju teší. A vedieť jednoducho vysvetliť zložité. Učenie môže byť na to dobrou a tvrdou školou.

V minulosti sa venovala recitácii, dlho chodila do dramatického krúžku. Tábory, ktoré zažila v detstve, neskôr absolvovala aj v roly vedúcej.
Počas školy vytvárala projekt na scitlivovanie študentov ku ľudom bez domova. Zbystrí, keď si všimne vyčleňovanie komunít znevýhodnených ako aj elitných. Hoci je z hlavného mesta, je členkou Lesoochranárskeho zokupenia VLK. 

Jedným z dôvodov prečo sa prihlásila do leadership programu Teach for Slovakia je, že dlhodobé jej dáva hlbší zmysel ako krátkodobé. A tiež preto, že na Slovensku je doma.

Po absolvovaní účastníckeho programu budú jej ďalšie kroky závisieť od toho, či ostane učiť.

Obľúbený citát:

Pokory nikdy nie je dosť.