Kolényová

Veronika Klindová

Ivana Kolényová

Pôsobisko: SOŠ Ivanka pri Dunaji

Predmety: dejepis, slovenčina

Ivana vyštudovala antropológiu na Masarykovej univerzite v Brne. K tomu ju doviedla vášeň pre prírodné vedy a človeka. V živote vyhľadáva príležitosti, ktoré ju napĺňajú a posúvajú jej hranice. Popri štúdiu sa zúčastňovala rôznych projektov a stáží a začala sa zaujímať aj o osobný rozvoj. Po škole sa chcela naďalej venovať antropológii, začala si však uvedomovať význam a dôležitosť rôznych aspektov vzdelávania, a preto hľadala ľudí s podobným cieľom a víziou. Príležitosť Teach for Slovakia vidí v tom, že okrem komunity podobne zmýšľajúcich ľudí, môže pracovať na svojich silných a slabých stránkach a zároveň byť podporou pre druhých.

Najviac je hrdá za stáž v Japonsku, odvahu prekonávať prekážky a na svoju rodinu a priateľov.

Leadership program Teach for Slovakia je pre ňu príležitosťou ako získať skúsenosti a nadhľad vo vzdelávaní. Jej víziou po programe je práca v biznise alebo neziskovej sfére, kde by rada zužitkovala poznatky aj zo svojho vysokoškolského štúdia a koučovania. Je však otvorená aj iným možnostiam, ktoré by ju počas TfS mohli stretnúť.

Život ťa vedie za tvojimi snami, stačí, ak sa necháš viesť.“