Nagyová

Veronika Klindová

Barbora Nagyová

Pôsobisko: ZŠ v Kecerovce

Predmety: telesná výchova

Barbora je momentálne študentkou končiaceho ročníka učiteľstva telesnej výchovy v Prešove. Bakalársky stupeň ukončila aj s geografiou, no po 3-ročnom odklade štúdia sa rozhodla vrátiť už len k telesnej výchove, nakoľko pohyb jej bol najbližší. Za najlepšiu skúsenosť považuje čas strávený v USA, a verí, že aj na Slovensku sa raz ľudia budú usmievať, dobre si prijať, a že sa bude hodnota človeka posudzovať na základe jeho správania a nie na základe jeho “pozície”. Barbora pracovala ako barmanka aj v USA ale aj na Slovensku, čo ju naučilo pracovať s rôznym typom ľudí, a snahu nájsť zlatú strednú cestu v konfrontácii, aj keď je to občas veľmi zložité.

Považuje prácu s ľuďmi za komplikovanú, ale veľmi pestrú a vďačnú. Vie, že každá skúsenosť nás posúva a učí niečomu novému, či už negatívna alebo pozitívna. Barbora má rada športové lezenie a prácu s deťmi. Túto dokonalú harmóniu sa jej podarilo nájsť v lanovom centru Outdoorpark Prešov, kde pracovala ako inštruktorka a trénovala detičky, kým to pandemické naradenia nepozastavili kôli bezpečnosti. Má rada zvieratá a prírodu a ideálny víkend si predstavuje prebudením sa v stane niekde blízko leteckých stien.

Teach for Slovakia jej vyskočila ako reklama na Instagrame a neváhala ani chvíľku, pretože jej už o tom skôr spomínala sestra. Verí, že veľmi záleží na kvalitnom vzdelaní pre všetkých, pretože to je základné pravo detí. Uvedomuje si, že každé dieťa potrebuje individuálny prístup, aby si obľúbilo určitý predmet, či vzdelanie samo o sebe. Je otvorená alternatívnej forme vzdelavania, a vie, že čím pestrejšie a zaujímavejšie pristúpime k vyučovacím hodinám, tým ľahšie si detí nájdu cestu k chcení sa vzdelávať.

Vníma TFS ako dobrú príležitosť zdokonaliť sa v tom “ako učiť” a nadobudnúť skúsenosti v rôznych predmetoch, pedagogických prístupov a metódach, či formách vzdelávania. vzdelávania. Jednoducho povedané preniesť teóriu do praxe a snažiť sa ju, čo najviac “vyšperkovať”a osvojiť si.

Najviac je hrdá na seba za to, má ochotu sa púšťať do “nepoznaného” a získavať nové skúsenosti, či zručnosti.

A aké sú jej predstavy po dvojročnom leadership programe Teach for Slovakia?

“Najväčšia ale pravdepodobne najnerealnejšia predstava by bola navrhnúť a riadiť climbing gym, ktorý by bol na obraz takých, aké som zažila v USA. Okrem leteckých podmienok, by tam bola aj k dispozicii kvalitná posilka, skupinové hodiny jógy a iných tréningov, lezenie pre telesne znevýhodnených, deti, seniorov. Organizovanie udalostí, súťaži, premietanie filmov a všetko by to bola komunita úžasných ľudí, ktorí by boli open-minded :)”

Jej obľúbené motto:

Nič nie je také vážne, aby sa na tom nedalo zasmiať. (Uvedomujem si, že sú veci, na ktorých sa smiať nemá, respektíve nie pred každým, ale myslím si, ze so smiechom a sarkazmom sa žije určite o trošku ľahšie)