Nagyová

Veronika Klindová

Barbora Nagyová

Pôsobisko: ZŠ v Kecerovce

Predmety: telesná výchova

Barbora momentálne ukončila magisterské štúdium v odbore Učiteľstvo telesnej a športovej výchovy. Bakalársky stupeň absolvovala aj v kombinácii s ,,geografiou“ avšak po 3-ročnom odklade štúdia sa rozhodla pokračovať už len v štúdiu telesnej a športovej výchovy, nakoľko je pre ňu táto oblasť významnejšia.

Z hľadiska životných skúseností považuje za tú najlepšiu pobyt v USA. Čas strávený v Amerike jej ukázal iný pohľad na fungovanie medziľudských vzťahov a verí, že aj na Slovensku sa raz ľudia budú usmievať, vzájomne si priať dobro a že sa bude hodnota človeka posudzovať na základe jeho správania a nie na základe jeho spoločenského postavenia či majetku. Barbora pracovala ako barmanka v USA, ale aj na Slovensku čo ju naučilo pracovať s rôznym typom ľudí a stále hľadať ,,zlatú strednú cestu“ v konfrontácii, aj keď je to občas veľmi zložité.

Prácu s ľuďmi považuje za komplikovanú, ale veľmi pestrú a vďačnú. Chápe, že každá skúsenosť, či už negatívna alebo pozitívna, nás posúva a učí niečomu novému. Barbora má rada športové lezenie a prácu s deťmi. Túto dokonalú harmóniu sa jej podarilo nájsť v lanovom centre Outdoorpark Prešov, keď pracovala ako inštruktorka a trénovala deti, kým to pandemické naradenia pre bezpečnosť nepozastavili. Má rada zvieratá a prírodu a ideálny víkend si predstavuje prebudením sa v stane niekde blízko lezeckej oblasti.

O TFS sa dozvedela od sestry už pred dvoma rokmi a veľmi ju táto vízia oslovila. Verí, že na kvalitnom vzdelaní záleží a že každé dieťa má naň rovnaké právo. Uvedomuje si, že každé dieťa potrebuje individuálny prístup, aby si vytvorilo vzťah a sympatie k určitým predmetom. Je otvorená alternatívnej forme vzdelávania a vie, že čím pestrejšie a zaujímavejšie pristúpime k vyučovacím hodinám, tým ľahšie si deti nájdu motiváciu k vedomostiam.

Vníma TFS ako dobrú príležitosť zdokonaliť sa v tom ,,ako učiť” a nadobudnúť skúsenosti v rôznych predmetoch, pedagogických prístupoch a metódach, teda v rôznych formách vzdelávania. Jednoducho povedané: ,,preniesť teóriu do praxe a snažiť sa ju čo najviac, vyšperkovať´ a osvojiť si.“

Na seba je najviac hrdá, že má ochotu púšťať sa do ,,nepoznaného” a získavať nové skúsenosti a zručnosti.

 

A aké sú jej predstavy po dvojročnom leadership programe Teach for Slovakia?

,,Najväčšia ale pravdepodobne najnereálnejšia predstava by bola navrhnúť a riadiť climbing gym, ktorý by bol ,na obraz takých´, aké som zažila v USA. Okrem lezeckých podmienok by tam bola k dispozícii aj kvalitná posilňovňa, skupinové hodiny jogy a iných tréningov, lezenie pre telesne znevýhodnených, deti a seniorov. Prepojenie a spolupráca so školami pre zvýšenie motivácie k pohybovým aktivitám u žiakov na základných a stredných školách. Organizovanie udalostí, súťaží či premietanie filmov a všetko by to bola komunita úžasných ľudí, ktorí by boli ,open-minded´.” 🙂

 

Jej obľúbené motto:

,,Nič nie je také vážne, aby sa na tom nedalo zasmiať.“ (Uvedomujem si, že sú veci, na ktorých sa smiať nemá, avšak s humorom sa žije ľahšie).