Hlavatá

Viera Kočtúchová

Marta Hlavatá

Pôsobisko:

ZŠ s MŠ Veľké Leváre

Predmety:

5. ročník – slovenský jazyk, 5.,6.,9. ročník – angický jazyk

Krúžky:

Školský parlament

Počas týchto dvoch rokov som bola triedna učiteľka 4.-5. ročníka. Od prvého dňa sme sa učili pracovať so svojim hnevom a správaním. Učili sme sa ako asertívne vyjadriť svoj názor, ako povedať kritiku a v neposlednom rade, aké je dôležité vyjadriť pochvalu. S deťmi sme sa učili každý týždeň sebakontole a a najviac sme sa sústretili na prácu v skupinách. Po dvoch rokov môžem povedať, že deti sa nielen tešili na prácu v skupine, ale dokonca si uvedomili, že ako skupina môžu s repšktom dosiahnuť oveľa lepšie výsledky (a ešte sa popritom spoznajú a zabavia). Ako dôkaz bolo nacvičenie bábkovej divadelnej hry, ktorú si pripravili a nacvičili 4-5 člennčé skupinky s mojím “mentovoravním”. Počas dvoch školských rokov sme ako trieda viackrát sústredili na dôležitosť životného prostredia a ako si ho vieme chrániť. Súčasťou toho bolo zorganizovania akcie “Upracme si svoje okolie”, kde sme zbierali odpadky v dedine. Za jeden zo svojich úspechov považujem veľmi rýchle zavedenie online vyučovania na celej škole a medzi všetkých učiteľov. Spločne s kolegyňami sme sa zaviedli rovanaké pravidlá a podmienky pre všetkých žiakov a učiteľov a taktiež pevný online rozvrh pre všetky triedy. 

Dva roky v školstve boli pre mňa intenzívne. V prvom rade som si uvedomila dôležitosť a nedocenenie učiteľov. Na vlastnej koži som mala možnosť vyskúšať si všetky úskalia tohto povolania. Jednoznačne som posunula aj sama seba. V každodenných výzvach, ktoré mi prinášal systém, žiaci a kolegovia. Každý deň som sa učila ako riešiť problémy s kľudom a s chladnou hlavou. Nie vždy to bolo ľahké, ale vďada mentorovi a úžasnému networku, ktorý som vďaka TFS spoznala, to bolo vždy o niečo ľahšie a ľahšie. Aj vďaka TFS a networku si môžem povedať, že sa cítím oveľa viac pripravená na výzvy, ktoré mi život a moje budúce povolanie prinesie.

Po dvoch rokoch v TFS sa chcem aktívne zapájať do komunálnej politiky a rozvíjať komunitu na dedine.