Koho podporujeme

Pre nás v Teach for Slovakia je líderstvo viac ako len zručnosti potrebné k vedeniu tímov. Veríme, že je to najmä o ochote obetovať sa vyšším cieľom, nezištne sa vzdať niečoho v prospech iných a preberať zodpovednosť aj za veci, ktoré sme nespôsobili.

Do nášho dvojročného programu Teach for Slovakia vyberáme a pozývame ľudí, ktorí majú práve takýto líderský potenciál a chcú prinášať zmeny do životov detí, svojich tried v školách a komunít, v ktorých dva roky pôsobia ako učitelia.

Pridajte sa do komunity Change for Slovakia, v ktorej sa spolu  usilujeme o zmenu školstva, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť. Podporujte počas 2 rokov účastníka programu Teach for Slovakia v jeho náročnej práci na škole i momo nej 1% príjmu a 1 stretnutím ročne v prostredí, kde pôsobí.

V súčasnosti hľadáme podporovateľov pre týchto ľudí zapojených v programe Teach for Slovakia:

 
Vyhľadať účastníkov podľa regiónov:
Vyhľadávať podľa predmetov, ktoré učia: